Froneri opredeljenje

Dečiji sladoledi iz našeg asortimana nude izbor ukusa, zabave i balansirane ishrane. Logo, Kvalitet za Decu, ukazuje da proizvod ne sadrži više od 110 kalorija po porciji i odgovarajući je izbor kao deo balansirane ishrane i zdravog načina života.

Mi iskreno verujemo da je fokus na zdravlje i zdrav način života iskustvo koje se stiče vremenom. Odlučili smo da pažnju usmerimo pre svega na decu jer se u detinjstvu stiču važne prehrambene i životne navike koje im ostaju za celi život. U današnje vreme dečija gojaznost i neuhranjenost i dalje predstavljaju jedan od vodećih globalnih izazova.

Kvalitet za decu

Nestlé podržava pravilnu ishranu, umerenost i raznovrsnost namirnica u ishrani.

Mi težimo da podržimo naše potrošače u naporima da balansiraju svoju ishranu i trudimo se da pomognemo roditeljima u usmeravanju svoje dece ka ishrani osnovanoj na zdravim porcijama. Naš cilj je da preko preporučene odgovarajuće porcije pokrenemo razvoj svesti kod roditelja o izboru adekvatne veličine i broja porcija za svoju decu.

Sladoledi koji sadrže manje od 110 kalorija po porciji i koji zadovoljavaju kriterijume za Nestlé nutritivnu osnovu su označeni logotipom Kvalitet za decu. Ovi sladoledi predstavljaju prikladan izbor kada roditelji žele deci da ponude nešto između obroka ili kao desert, jer su u skladu sa načelima balansirane ishrane i zdravim stilom života.

Ishrana i ukus

Mi verujemo da hrana mora da ima izvanredan ukus kako bismo u njoj uživali u okviru naše svakodnevne balansirane ishrane. Stoga konstantno revidiramo našu paletu proizvoda sa ciljem da unapredimo ukus istovremeno poboljšavajući hranljivu vrednost i na taj način uvek obezbedimo ponudu proizvoda visokog kvaliteta.

Da bismo odredili hranljivu vrednost naših proizvoda uveli smo rigoroznu metodologiju zasnovanu na preporukama o javnom zdravlju izdatih od strane vodećih autoriteta u javnom zdravstvu, poput Svetske zdravstvene organizacije. Ovu metodologiju nazivamo “Nestlé sistem za nutritivno profilisanje proizvoda.”

Nutritivni doprinos svakog proizvoda je analiziran imajući u vidu njegovu ulogu u balansiranoj ishrani, njegove sastojke i veličinu porcije koja se obično konzumira, od strane dece ili odraslih.

Nestlé sistem za nutritivno profilisanje proizvoda pomaže nam da ocenimo da li Nestlé proizvod ostvaruje kriterijume za Nestlé nutritivnu osnovu. Dobijanje ovog statusa označava da proizvod ispunjava stroge nutritivne kriterijume koje je potrebno zadovoljiti da bi se proizvod smatrao odgovarajućim izborom za balansiranu ishranu. Njegov hranljivi sadržaj po porciji je rigorozno ocenjivan